W powszechnym rozumieniu innowacja jednoznacznie utożsamiana jest z rozwiązaniami technicznymi. Tymczasem tego typu propozycje nie są dostępne dla wszystkich firm. Co więcej,  nie każde nowe rozwiązanie techniczne prowadzi do wzrostu sprzedaży lub wyższej rentowności.

Jeśli zmienimy perspektywę patrzenia na innowacje i zaczniemy je określać jako zestaw nowych działań na danym rynku, które prowadzą do rentownego wzrostu, portfel możliwych do zastosowania rozwiązań automatycznie się rozszerzy o innowacje nietechniczne. Szersze spojrzenie na innowacje pozwala stale tworzyć nowe rozwiązania, co w efekcie czasową poprawę konkurencyjności firmy może przeistoczyć w trwałą przewagę konkurencyjną.

Innowacje nietechniczne, powstające w oparciu o opracowaną przez CODES  Matrycę Innowacji, dotyczą całej gamy rozwiązań rynkowych: rynkowych, organizacyjnych, konkurencyjnych, marketingowych a także i ofertowych. Każda organizacja, wykorzystując takie podejście, bez względu na profil i formę działalności, może wypracować perspektywiczne Koncepty Innowacyjne, rozwinąć je w spójne plany działań i wdrożyć te, które najlepiej rokują. Idea innowacji nastawionych na rentowny wzrost opiera się na trzech kluczowych założeniach:

  1. Procesowe i zaplanowane działania, które mają na uwadze poszukiwania Konceptów Innowacyjnych, są skuteczniejsze od oczekiwania na ich przypadkowe odkrycie.
  2. „Myślenie do przodu” daje możliwość budowania rozwiązań, które nie tylko będą odmienne od tych, jakie używa konkurencja, ale również pozwolą wyprzedzić rynek i działać w oparciu o własne zasady konkurowania.
  3.   Sukces rynkowy jest realny wówczas, kiedy innowację pomagają zastąpić „upychanie ofert na rynku” „ssaniem”,  czyli prowadzą do stanu, w którym klienci sami poszukują rozwiązań oferowanych przez firmę.

 

Zainteresowanych raportem „Jak budować rentowny wzrost dzięki innowacjom nietechnicznym” prosimy o kontakt email. Opracowanie jest bezpłatne i zostanie przesłane do Państwa pocztą tradycyjną po wyrażeniu zainteresowania.